clubblad

APZ-Nieuws

De verslagen van de vergaderingen zullen hier maandelijks worden weergegeven.  Door te klikken op de betreffende maand zal het verslag worden geopend.

APZ-Nieuws 2020

APZ-Nieuws 2019

Als eerste punt van de vergadering heeft Flor de aanwezigen ingelicht dat de club, op verzoek van meerdere menners, terug het nodige initiatief zal nemen voor het organiseren van menlessen.  Hiertoe zal een geschikte lesgever worden gezocht.  Van zodra hierover meer informatie zal zijn, zal dit in een navolgend clubblad uitgebreid aan bod komen teneinde de clubleden de kans te geven zich in te schrijven.


Vervolgens werd de inrichting van de koetsenbeurs besproken.  Via de gemeente is de toelating gegeven om de parking te organiseren op de jumpingpiste.  Volgend werkrooster wordt vooropgesteld:


Vrijdag 11 dec: vanaf 11.00 uur aanwezig aan het jumpingterrein in de Populierenhoeve.  Bedoeling is om de hal in te richten: keuken, tafels, standen verdelen, ...


Zaterdag 12 dec: vanaf 10.00 uur aanwezig.  Mogelijks komen er reeds standhouders die graag bij de eersten zijn.  Verder inrichten van de hal.


Zondag 13 dec: aanwezig vanaf 06.00 uur voor het binnenlaten van de standhouders.  De beurs wordt geopend voor het publiek vanaf 10.00 uur.


Maandag 14 dec: vanaf 10.00 uur aanwezig voor het terug leeg maken van de hal.


Iedereen die bereid is om mee te werken aan de organisatie van de koetsenbeurs kan bellen met Liliane op volgend GSM-nummer: 0496/259738.  “Hoe meer handen, hoe lichter het werk” zullen we maar als leuze hanteren.  Een goede koetsenbeurs in een nieuwe hal kan de club alleen maar ten goede komen.


Tot slot kwam het jaarlijks teerfeest ter sprake.  Het APZ nodigt haar leden weer uit om er een spetterend feest van te maken op 27 februari 2010.  Meer informatie hierover kunt U verder in dit clubblad terugvinden.


Ook werd er nog eens teruggekomen op de inrichting van een wedstrijd voor Shetlandpony’s.  Dit zal zeker doorgaan en wel op 18 april 2010.  Verdere informatie zal ten gepaste tijde worden verstrekt.


Met betrekking tot het deelnemen aan wedstrijden, ingericht door de club, zal de deelnemende menner terug verplicht worden om op het inschrijvingsformulier de nodige gegevens te vermelden inzake zijn persoonlijke verzekering.  Dit is het gevolg van een gesprek met bestuursleden van de VLP.


Als afsluiter werd dan een presentatie gedaan van foto’s genomen naar aanleiding van meerdere activiteiten en wedstrijden van de eerste helft van het jaar 2009.  Bedoeling is om het tweede luik van het jaar 2009 te presenteren in een volgende vergadering.  De eerstvolgende vergadering van 18 december zal er echter een presentatie worden gedaan van dia’s uit de oude doos.  Wie zich wil terug zien in een jongere versie van 30 jaar geleden zal dit niet mogen missen.


Flor Van Dessel

Voorzitter APZ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Verslag van de vergadering van 30 oktober 2009:


Ik ga vooreerst namens het bestuur alle medewerkers van harte bedanken voor hun spontane medewerking.Zonder hen was het onmogelijk om een wedstrijd tot een goed einde te brengen.De vraag naar jobs was overweldigend en we hopen dat het in de toekomst in die richting blijft voortduren.Vooral de verhuis op zondagmorgen van de hal naar het terrein was niet mogelijk geweest zonder de inzet van hardwerkende leden en een goede organisatie.Zelfs de minder prettige posten waren op een mum van tijd aan de man gebracht.


Ook niet te vergeten waren onze sponsers die ook dit jaar veelvuldig aanwezig waren.Ook zonder hen zou het in deze tijd niet meer mogelijk zijn om een wedstrijd op poten te zetten.We danken hen allemaal voor hun spontane bijdrage alsook de mensen die ervoor gezorgd hebben dat er kontakten gelegd werden om ons aan deze firma’s kenbaar te maken.Natuurlijk zijn er altijd argumenten die roet in het eten kunnen gooien,en daarmee bedoel ik voornamelijk de weergoden.Die waren ons bijzonder gunstig en vooral bij outdoorsporten is dat een onmisbaar ellement.


Op 15 november zullen we dit evenement nog eens overdoen voor de rekreatieve rijders en de leden die niet konden deelnemen omwille van hun onmisbaarheid op de wedstrijd zelf.Natuurlijk is iedereen welkom want hoe meer zielen hoe meer vreugde.Niet tegenstaande dit georganiseerd wordt om voor de eene zich te amuseren en voor de andere om nog eens te oefenen zouden we het ten zeerste op prijs stellen dat alle deelnemers zich er van gewissen dat ze goed in orde zijn met de verzekering.Voor het goede verloop van zaken gelieve in te schrijven voor 10 november.


Bellen op het nummer; 0496/ 25 97 38.


Zondag 8 november paardewijding te Zandhoven.Bijeenkomst op het jumpingterrein aan de Populierenhoeven om 10u30.Daarna volgt de gezamelijke tocht door het dorp.Voor diegene die nog niet ingeschreven hebben gelieve een seintje te laten aan Liliane met hoeveel personen je zal aanwezig zijn .Dit om te vermijden dat er niet genoeg hapjes voor iedereen zouden zijn.


Naar de Sint-Elooiviering te Millegem (Ranst) rijden we met onze gespannen van huis uit voor diegenen die daartoe in de mogelijkheid zijn.Voor dit evenement houd men zondag 22 november vrij.De bijeenkomst aan de kerk is voorzien rond 11 uur.


Er is gepraat over een wedstrijd enkel en alleen voor shetlanders met een max.stokmaat van 1m10.De datum zal waarschijnlijk in het begin van het jaar en voor het wedstrijdseizoen liggen.We zullen er voor zorgen dat dit evenement op een paardvriendelijke mannier verloopt.Ook zal het geheel plaats hebben op ons eigen terrein.We zullen iedereen op de hoogte houden van verdere besprekingen.


Verschillende leden vragen met aandrang naar een paar lessen om in het begin van het volgende jaar te laten door gaan.We zullen het nodige doen om ook deze wens te kunnen verwezenlijken.Ook dit zal doorgaan op onze eigen terreinen.


Nu we in een periode zitten van weinig aktiviteiten mogen we zeker het mennersfeest niet vergeten.Dit gebeuren speelt zich af op zaterdag 28 November met aanvang: 19 uur.Voor CAN1,CAN3,junioren en trekpaarden zal er een prijs uitgerijkt worden aan de drie eersten van elke categorie.De menu en inschrijvingen vind men op de volgende pagina’s.


We mogen ook onze eigen koetsenbeurs niet uit het oog verliezen, zeker nu ze doorgaat in de nieuwe verwarmde hal die de gemeente Zandhoven ons ter beschikking stelt en doorgaat op de Populierenhoeve te Zandhoven. (achter bloemenzaak Rijmenants)


Een prachtige kombinatie trouwens: de vrouwen wippen even de kerstmarkt binnen en de mannen wachten ze op in de koetsenbeurs.


De deuren gaan open om 10 uur.Ik hoop dat de leden die deze informatie lezen de moeite zullen doen om deze najaarse bijeenkomst te promoten.Men zegge het voort.


Tijdens de volgende wintervergaderingen zullen we ons best doen om deze op gezellige manier op te luisteren.Zoals bijvoorbeeld na de bespreking van de aktiviteiten zullen we telkens ongeveer een uurtje beelden laten zien van de afgelopen evenementen van het voorbije jaar,zowel van het binnenland als van het buitenland.


Ook sugesties en diverse voorstellen zijn van harte welkom.


Flor Van Dessel

Voorzitter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Verslag van de vergadering van 25 september 2009:


Eerst en vooral zouden wij de leden nog eventjes willen herinneren aan de nieuwe werkwijze inzake het clubblad die het bestuur zou willen invoeren.  Dat het clubblad vaak gelezen wordt doet ons plezier.  Toch betekent dit een serieuze kost voor de club.  Op jaarbasis kost ons dit boekje ongeveer 1.250,00 euro.  Dit betekent een grote investering.  Vanuit het bestuur wordt het voorstel gelanceerd om het clubblad in de toekomst enkel via mail te versturen aan de clubleden.  Leden die evenwel niet over een computer beschikken zouden wel nog een uitgeprint exemplaar bekomen per post.  Vermoedelijk zullen dit echter niet veel exemplaren betreffen gezien iedereen die deelneemt aan wedstrijden sowieso zich dient in te schrijven via het internet.


Om deze reden zouden wij alle leden van de club willen verzoeken om hun e-mailadres kenbaar te maken aan de voorzitter tegen de volgende vergadering eind september.  Dit kan simpel door een mail te sturen naar ons gekend adres apz79@hotmail.com met als onderwerp “Clubblad”.  Bedoeling is om zicht te krijgen hoeveel boekjes per mail zouden kunnen worden verzonden en hoeveel exemplaren nog dienen uitgeprint te worden.  Mogelijks kan hiermee dan gestart worden vanaf het nieuwe kalenderjaar.


Het onderwerp van de vergadering is de organisatie van de apz-marathon van 03-04 oktober 2009.  De Flor overloopt het draaiboek van de voorgaande edities van onze wedstrijd.  Zo wordt geen enkel detail over het hoofd gezien.  De nodige van’s worden voorzien.  Het parcours wordt besproken.  De catering wordt tot in de puntjes overlopen.


Vóór het weekend van de wedstrijd dient vooraf ook het één en ander in orde gebracht te worden.  Vanaf woensdag 30 september zal er dagelijks gewerkt worden op de beide locaties vanaf 10.00 uur.  Samenkomen doen wij aan het terrein van de Mussenbaan zodat eerst de hindernissen kunnen worden in orde gebracht.  Graag zoveel mogelijk medewerkers gevraagd.  Vele handen maken het werk licht !


Flor Van Dessel

Voorzitter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Verslag van de vergadering van 28 augustus 2009:


De vergadering omvat 2 grote agendapunten: het clubblad en natuurlijk onze jaarlijkse marathon die eraan komt in Oktober.


Er wordt aan de aanwezigen gevraagd naar de mening over het huidig clubblad.  Blijkbaar wordt dit toch door de meeste leden geapprecieerd en gelezen.  Men ziet het als een meerwaarde voor de leden.  Flor deelt mee dat dit clubblad toch een serieuze kost betekent voor de club.  Op jaarbasis kost ons dit boekje ongeveer 1.250,00 euro.  Dit betekent een grote investering.  Vanuit het bestuur wordt het voorstel gelanceerd om het clubblad in de toekomst enkel via mail te versturen aan de clubleden.  Leden die evenwel niet over een computer beschikken zouden wel nog een uitgeprint exemplaar bekomen per post.  Vermoedelijk zullen dit echter niet veel exemplaren betreffen gezien iedereen die deelneemt aan wedstrijden sowieso zich dient in te schrijven via het internet.


Om deze reden zouden wij alle leden van de club willen verzoeken om hun e-mailadres kenbaar te maken aan de voorzitter tegen de volgende vergadering eind september.  Dit kan simpel door een mail te sturen naar ons gekend adres apz79@hotmail.com met als onderwerp “Clubblad”.  Bedoeling is om zicht te krijgen hoeveel boekjes per mail zouden kunnen worden verzonden en hoeveel exemplaren nog dienen uitgeprint te worden.  Mogelijks kan hiermee dan gestart worden vanaf het nieuwe kalenderjaar.


Het tweede deel van de vergadering werd gesproken over de organisatie van de apz-marathon van 03-04 oktober 2009.  De affiche werd voorgelegd door Willo die deze heeft ontwikkeld.  Het resultaat mag zeker gezien worden.  De affiches worden verdeeld onder de aanwezigen zodat deze tijdig kunnen worden opgehangen.  Ook wordt gesproken over de reeds ontvangen sponsoring.


Er wordt in overleg beslist om op zaterdag alles wat met catering te maken heeft te organiseren in de nieuwe hal op het jumpingterrein aan de Populierenhoeve.  Hier wordt het vaardigheidsparcours gereden na de dressuur.  Op ons eigen terrein aan de Mussenbaan dient wel een tentje geplaatst te worden voor de inrichting van een kleine toog.


Op zondag zal dan de catering gebeuren op het terrein aan de Mussenbaan.  Vanaf ’s morgens zal men daar dan terecht kunnen voor het eten.  Hiertoe zal een tent geplaatst worden.  Ook de prijsuitreiking zal dan op het terrein geschieden.


Er wordt afgesproken om op vrijdag 18 september 2009 vanaf 09.00 uur het terrein aan de Mussenbaan op te kuisen.  Het terrein dient geblot te worden.  Ook dient er met een bosmaaier de kanten afgegaan te worden.  Leden die hieraan willen meewerken zijn steeds van harte welkom en brengen liefst hun eigen materiaal mee.  Graag ook een seintje op voorhand aan Liliane om uw medewerking te melden.


Voor het weekend van de wedstrijd dient vooraf ook het één en ander in orde gebracht te worden.  Vanaf dinsdag 29 september zou er dagelijks gewerkt worden op de beide locaties vanaf 12.00 uur.  Samenkomen doen wij aan het terrein van de Mussenbaan zodat eerst de hindernissen kunnen worden in orde gebracht.  ’s Vrijdags starten we evenwel reeds om 10.00 uur.  Graag zoveel mogelijk medewerkers gevraagd.  Vele handen maken het werk licht !  Gelieve ook hiervoor uw medewerking op voorhand kenbaar te maken aan Liliane.


Flor Van Dessel

Voorzitter APZ


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Verslag van de vergadering van 31 juli 2009:


Op 19 juli ging onze Gym-Cana door op het APZ-terrein.  Buiten een kleine regenbui was het weer ons gunstig gezind.  Het meeste nat kwam niet door de regen maar wel van de proef waarbij men door de put moest terwijl men water op het hoofd vervoerde.  Vooral de proef waarbij een nagel in een fles diende gemikt te worden, zorgde voor hilarische toestanden.


Zo stilletjes aan nadert onze jaarlijkse APZ-marathon.  Via de gemeente Zandhoven hebben we vernomen dat we dit jaar terug een hal ter beschikking zullen hebben.  Het nieuwe gemeentemagazijn zal hiertoe dienen.


In de hoop dat hierdoor een nieuw elan gegeven wordt aan deze wedstrijd hopen we terug beroep te kunnen doen op de medewerking van de clubleden.  Vanuit het bestuur zouden wij dan ook willen vragen aan de leden die bereid zijn hun medewerking te geven aan onze marathon om zo snel mogelijk contact te nemen met Liliane zodat een werkverdeling kan worden opgesteld.  Vele handen maken het werk licht.


Een wedstrijd organiseren kost ook nog steeds veel geld.  Bent U bereid om eventueel de organisatie te sponsoren of kent U iemand die bereid is dit te doen, wordt dit met dank aanvaard.  Graag hiervoor ook contact opnemen met Liliane.


Flor Van Dessel

Voorzitter APZ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Verslag van de vergadering van 26 juni 2009:


Grote afwezige op deze vergadering was de voorzitter.  Wegens verplichtingen in het buitenland kon Flor niet aanwezig zijn.  De aanwezigen hebben er dan maarvan geprofiteerd om eens over iets anders te praten dan paarden.


Belangrijk onderwerp van de avond was vooral de vluchtdoop van Jos en de bijhorende vakantie in Spanje.  Verder kwam ook het "Vagevuur" aan bod.  Voor velen misschien beter gekend als de vroegere "Sint-Rocchushoeve".  Vooral dan de mooie rit die er in de omgeving met koets en paard kan gemaakt worden.  Als het daar al zo mooi is wat moet het dan niet in de "Hemel" zijn!


Toch werd er ook over de paardensport gesproken.  Vooral de recente griepepidemie bij de paarden kwam uitgebreid aan bod.  Gelukkig zijn onze leden tot op heden gespaard gebleven van deze ziekte bij hun aarden.


Liliane had ook nog een positief berichtje met betrekking tot onze marathon van oktober 2009.  Dank zij ons lid Willy Van Berkel (Willo) is er al een affiche en programmaboekje voorzien.  Tevens heeft hij ook reeds voor een grotesponsor gezorgd.  Als bestuur willen wij Willy dan ook van harte bedanken voor zijn inzet voor onze wedstrijd.  Indien iemand nog sponsors (groot of klein) kan aanbrengen, dan zouden wij dit ten volle weten te appreciëren.  Het kan onze club APZ enkel ten goede komen.


Ook de komende organisatie van het APZ namelijk de "Gym-cana" werd besproken.  Dit beloofd weer een prachtig evenement te worden voor de deelnemers.  Meer kunnen we echter nu nog niet verklappen maar inspanning en ontspanning zullen samen voldoende aanwezig zijn.


Flor Van Dessel

Voorzitter APZ


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Verslag van de vergadering van 29 mei 2009:


Tijdens het laatste evenement lag het terrein er supermooi bij.  We zouden allen willen dat het zo het ganse jaar bleef.  Het is natuurlijk een keer meer afrijden van het gras maar het verlicht vooral het werk vóór een activiteit.  Daarom hadden we de volgende datum voorzien op dinsdag 14 juli vanaf 9 uur 's morgens.  Alles wat gras klein maakt is van harte welkom.  Dat zijn zowel tractors met blotters, bosmaaiers en grasmachines voor tussen de palen.  Vele handen maken het werk licht en in plaats van met twee man een ganse dag te werken, hebben we op een paar uurtjes gedaan met een ganse ploeg.  En we maken het nog gezellig ook met een hapje en een drankje.


Gelieve een seintje te geven voor 10 juli A.U.B.


Op onze gymcana op 19-07-2009 is iedereen welkom.  Dus als er menners zijn die aangespannen vrienden willen verwittigen kan dit het deelnemersveld vergroten maar ook het puntenaantal verhogen op de einduitslag.  Gelieve het inschrijvingsformulier in te vullen of te bellen a.u.b.  Het verloop van de dag zal in 2 ploegen verlopen zodat iedereen de kans krijgt om te rijden en alsook juist gejureerd te worden.


Nogmaals zou ik alle leden willen vragen om tijdig in te schrijven voor een activiteit.  Allen die zich afsloven om de anderen te laten rijden weten graag op voorhand voor hoeveel mensen zij moeten zorgen.


Flor Van Dessel

Voorzitter APZ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Verslag van de vergadering van 24 april 2009:


De jaarlijkse paasrit in de club verliep onder een stralende lentezon.  Acht koetsen waren er nodig om 11 eierzoekers te vervoeren naar het hindernissenterrein om alle eieren die de klokken tussen de hindernissen hadden gedropt op te sporen en te verzamelen.


Na de nodige druppels (geen regen) konden de gespannen de benen eens strekken.  Na de rit was het eieren eten à volonté natuurlijk "chez Jean et Lizette".


Ook op onze wedstrijd "dressuur en vaardigheid" was de zon van de partij en hoefde niemand zich zorgen te maken over de netheid van tuigen en koetsen.  Alle werkposten werden zonder moeite bemand.  Alle 82 deelnemers gingen met een prijs naar huis zoals dat gebruikelijk is in het APZ.  Langs deze weg wil ik natuurlijk alle medewerkers van harte bedanken die er toe bijgedragen hebben om dit evenement tot een goed einde te hebben gebracht.


Flor Van Dessel

Voorzitter APZ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Verslag van de vergadering van 27 maart 2009:


De vaderdagrit begon somber maar naargelang de dag vorderde trok de hemel helemaal open.  De stop op de parking van Monnikenheide was een welgekomen rust voor mens en dier.  Een vaderdagversnapering en de nodige doorspoel-produkten maakten de onderlinge gesprekken als maaramuzanter.  De dag werd weer eens afgerond aan de camion bij gebrek aan een clubhuis maar het was niettemin héél gezellig.


We naderen stilaan het weekend van 18 en 19 april.  Dit wil zeggen dat er niet alleen gemnd zal worden maar dat er ook een beetje gewerkt moet worden.  We zijn nog op zoek naar schrijvers b ij de dressuurjury zowel voor zaterdag als zondag.  Als er nog iemand wenst mee te werken gelieve zich dan zo snel mogelijk te melden aan het secretariaat of te bellen naar Liliane.


Flor Van Dessel

Voorzitter APZ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Verslag van de vergadering van 27 februari 2009:


Het mennersfeest was volgens insiders een succes over de ganse lijn.  De "Heidebloem" verzorgde een welgesmaakt menu en de DJ van dienst zorgde ervoor dat de dansvloer de ganse avond bezet bleef.  alle aanwezigen profiteerden van de drank "à volonté" en vooral de Brugse Zot van het vat liet zich geweldig smaken.  De afwezigen hadden weer eens ongelijk.


Met een tiental altijd aanwezige leden hebben we onze aanwezigheid op het bal van de Burgemeester van Zandhoven getoond.  Zoals ieder jaar was het Eddy Smets en zijn orkest die er de dansvloer nokvol hield voor de ganse avond.  Ook zangeres Letty Lanka hield er de ambiance in tot de vroege uurtjes.


Jawel, 's morgens vroeg uit de veren om de eerst rit van het jaar te rijden.  een miezerige morgen die nadien overging in een mooie dag.  Onderweg hadden we een stop op de voormalige en ondertussen gerestaureerde manège van Lunskens.  De Kamiel serveerde ons koffie en jenever die we samen met een hartvormige puddingkoek naar binnenspeelden.  Na de rit werd er nog duchtig nagepraat (-geborreld).


Ook de eerste rit buiten de club was een overdonderend succes.  Met vertrek op het "Orshof" (bekdn van "Boer zoekt vrouw") en de prachtige wegen in een glooiend landschap, met bos en heide, liet ons genieten van een met zon overgoten men-dag in de omgeving van Gruitrode en Neerglabbeek.


Voor diegenen die hun lidgeld nig niet betaald hebben, is dit het laatste APZ-nieuws.


Gezien de mollenvangst zal het terrein afgsloten worden van 09 tot 22 maart.  Gelieve ons hiervoor te verontschuldigen.


Flor Van Dessel

Voorzitter APZ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Verslag van de vergadering van 30 januari 2009:


Stilaan maken we een nieuwe start van een nieuw menjaar.  De eerste wedstrijd van het jaar bevat enkel vaardigheid en dressuur.  Het voorprogramma zal in het volgende APZ-nieuws verschijnen en zal doorgaan op 18 en 19 april 2009 op onze terreinen in de Mussenbaan te Zandhoven.


Bezoek regelmatig onze website om op de hoogte te blijven van onze activiteiten.  Maar doe de inrichters ook een plezier: indien u aan een activiteit wil deelnemen, gelieve dan ook uw deelnameformulier volledig in te vullen en op tijd door te sturen naar het bestuur.  Dit om niet alleen uw deelname te bevestigen maar ook om het aantal personen mee te delen teneinde verrassingen te voorkomen.  Wij kunnen onmogelijk drank of hapjes voorzien voor 50 personen als er maar 30 komen opdagen.  Het is crisis voor iedereen.


In een bijlage aan ons clubblad dat naar de leden werd verzonden kunt u lezen dat wij niet de eerste generatie waren met paard en koets in Antwerpen.  Dit betreft een artikel over hoe een taxibedrijf kan evolueren "van open koets tot Mercedes".


Op 7 februari 2009 hebben wij, zoals ieder jaar, ons jaarlijks mennersfeest.  Met muziek en een fijn menu voor de innerlijke mens.  Daarna dans en drank "à volonté" voor de rest van de avond.


Op 21 februari 2009 gaat het jaarlijks "Bal van de Burgemeester" te Zandhoven door.  Zoals ieder jaar ztten wij met de leden van het APZ aan een tafel die voor ons zal gereserveerd worden.  Daarom vragen wij met aandrang om voor 15 februari het APZ-bestuur te verwittigen indien u eveneens met ons aan een tafel wil zitten.  Ambiance verzekerd !!!


En ja de eerste rit van het jaar is een feit: de "Valentijnsrit" (5 punten) met verrassingsstop.  Deelnemers worden gevraagd het inschrijvingsformulier dat samen met het clubblad werd verzonden in te vullen en over te maken aan Liliane.  Inschrijven per mail kan ook mits vermelding van de naam van de menner en het aantal personen op de koets (zie hoger).


Op 27 februari 2009 gaat de Algemene ledenvergadering door.  Deze vangt stipt aan om 20.00 uur in Huize Bruyneel te 2240 Zandhoven, Vierselbaan.  Het programma is als volgt:


1. Verwelkoming door de Voorzitter;

2. Lezing en goedkeuring van het Proces-Vebaal van de Algemene Ledenvergadering van 22-02-2009;

3. Kasverslag 2008;

4. Aanstelling van 2 revisoren voor het nazicht van de boekhouding van 2008;

5. Overlopen van het huishoudelijk regelement.


Alle leden van het APZ worden hierbij uitgenodigd.


Transport van paarden:

Op het einde van de vergadering werd er gesproken over het vervoer van paarden en de daaraan gekoppelde documenten die de bestuurder zou moeten bijhebben tijdens dit transport.  Omdat we ook niet alle wijsheid bezitten, hebben we dan ook het één en ander opgezocht rond dit onderwerp.


Enerzijds werd er een tekst gevonden op de website de K.B.R.SF. (www.equibel.be) met als onderwerp "Transport - verzamelcentra";

Anderzijds werd een vademecum ontdekt op de website van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) waarbij een duidelijk schema werd gevoegd.


Wij raden dan ook iedereen aan om beide teksten eens grondig na te lezen.  Wel moet men steeds in gedachten houden dat de wet- en regelgeving waarnaar wordt verwezen in eerste instantie handelt over vervoer van paarden voor een commerciëel doel.


Flor Van Dessel

Voorzitter APZ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Verslag van de vergadering van 02 januari 2009:


Namens het bestuur wil ik alle leden van het APZ een voorspoedig menjaar toewensen.  Met deze woorden sluiten we weeral een gevuld menjaar af.  De laatste rit, de kerststallenrit, verliep in koude maar prachtige weersomstandigheden.  Lizette en Jan hebben ons weeral goed opgevangen.  Onderweg moesten de koningen even wachten om de menners te laten bijtanken met jenever en glühwein die ons geserveerd werd door Lizette.  Na de rit mochten we bij Jan ons tegoed doen aan pensen met appelmoes en brood.  En dat was de afsluiter van 2008.


Op de nieuwjaarsreceptie werd er uitvoerig over de komende activiteiten gepraat en ondertussen keken we naar de foot's van de afgelopen activiteiten die Willo voor ons verzameld had.  Zo kon men zichzelf eens bezig zien op het scherm.  Ook de gladiatoren van de kerstjumping kwamen aan bod.


Als volgende bijeenkomst hoop ik alle leden terug te zien op ons jaarlijks teerfeest.  We gaan er voor zorgen dat ook dit jaar alles weer tot in de puntjes verzorgd zal zijn.  Gelieve tijdig in te schrijven bij Flor en Liliane.  Betalingsdatum telt als bewijs van inschrijving


Voor hen die eens meer in onze kaarten willen kijken: ga dan eens een kijkje nemen op onze website:


www.apz-zandhoven.be.


Het is echt de moeite waard.  Kathleen en Didier hebben er hun best voor gedaan om dit te verwezenlijken en in de toekomst iedereen een beeld te geven van wat is en wat komt.


Flor Van Dessel

Voorzitter APZ