startpagina

Geschiedenis van het APZ

Eind de jaren '70 werd in Zandhoven het "Aangespannen Paard" boven de doopvont gehouden.  Mark De Schutter, onze toenmalige voorzitter, bracht een klein groepje menners samen.  Er werd een bestuur gevormd, vergaderingen vonden plaats en er werden activiteiten georganiseerd.  Door de jaren heen heeft onze club haar plaats in Zandhoven weten in te nemen en ook in gans het land werden onze activiteiten gewaardeerd.  Zelfs een Belgisch Kampioenschap werd ingericht.  In 1990 nam Flor Van Dessel het voorzitterschap over.

In 1985 verschenen we officieel in het Belgisch Staatsblad als volwaardige club.  De doelstelling van onze club bestaat erin de "mensport" in een geest van kameraadschap en vriendschap te beoefenen en dit ten bate van paard en menner.

Onze leden kunnen we indelen in 3 groepen:


Zij die zich toeleggen op het wedstrijdrijden waarvan sommigen zelfs internationaal.  We hadden ook meermaals een Belgisch Kampioen in ons midden.


De vrijetijdsmenners die in de omgeving van hun woonplaats of op verplaatsing, alleen of in groep hun sport beoefenen.


De derde groep is lid van onze club maar beschikt niet zelf over een gespan.  Samen met vrienden-menners zijn zij echter wel bij de activiteiten van onze club betrokken.  Deze groep is minstens zo belangrijk als de vorige groepen.  Hierbij bedoelen wij de helpers en sponsors die onmisbaar zijn voor het voortbestaan van een verenigng.

Het ganse jaar door worden ondermeer volgende activiteiten georganiseerd:


Clubkampioenschap

Dressuur- en Vaardigheidswedstrijd

Koetsenbeurs

Paardenwijding

Paasrit voor de kinderen

Jaarlijks mennersfeest

Uitstappen in clubverband

Opleiding en vorming.

Dit alles is maar mogelijk omdat wij kunnen rekenen op vele mensen: onze leden, het bestuur en vertegenwoordigers uit plaatselijke middens.  Hierbij verwijs ik naar de uitstekende samenwerking en de steun van het plaatselijk gemeentebestuur in het algemeen en de burgemeester in het bijzonder.